Kürtaj Yasası

0
2916
kürtaj yasal mı

Kürtaj Yasası

Kürtaj yasası net bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen bazı mercilerden yapılan kürtaj aleyhinde açıklamalar bazı sağlık kuruluşlarında sıkıntılara sebebiyet vermiştir. Kafa karışıklığı yaratan bu açıklamalar sebebiyle bazı hekim ve hastaneler kürtaj yapmayı kabul etmemektedirler. Fakat aslında bu tavırları ile görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarından disiplin suçu işlemiş sayılmaktadırlar. Hasta eğer isterse bu hekimi savcılığa veya bakanlığa şikayet edebilmektedir.

Şimdi kürtaj yasası ile ilgili merak edilen veya yanlış bilinen soruların yanıtlarını inceleyelim:

Yasal Kürtaj Süresi Nedir?

Bir kadın hamileliğinin 10. Haftasına kadar kürtaj yaptırabilir. Tıbbi bir sorun bulunmuyorsa kadının kendi rızası (evli ise eşinin de rızası olmak kaydıyla değilse kimsenin rızasını almasına gerek yoktur) ile kürtaj yaptırabilir.

Kürtaj Kaç Haftaya Kadar Yapılır?

Bu süre 10 hafta ile sınırlıdır. Hamileliğin 10 haftayı geçmesi durumunda aşağıdaki durumların varlığı halinde kürtaj yapılabilir:

  • Gebelik annenin hayatını tehdir eder boyutta ise,
  • Doğumun bebekte bir sakatlık/kalıtımsal sorun oluşturma halinde,
  • Gelecek nesiller için ciddi maluliyet meydana getirebilir ise kürtaj yapılabilir.

Kurum veya Hastanelerin Kürtaj Hakkındaki Tutumu

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kürtaj konusunda yasal düzenlemeler oldukça yeterli. Önemli tıbbi kurumların başındaki yetkililere göre, hekimler yasaları tam olarak bilmemeleri veya kişisel ve kurumsal sebeplerden dolayı kürtaj yapmaktan kaçınmaktadırlar. Ayrıca hekimlerin de tıpkı toplum gibi muhafazakarlaştığını düşünen uzmanlar, resmi bir sağlık kurumunun kürtajı reddetme haklarının olmadığını da belirtiyor.

Yani hiç bir hastane ya da doktor kürtaj yapmayı red edemez bu yasal bir suçtur. Kadın Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Bahar Ünlüer Öztürk, son dönemde bazı hastanelerin “kürtaj yasaklandı” gibi nedenlerle baroya başvuruların yapıldığını belirtilmekte.

Eğer sizin de başınıza gelirse sakın sineye çekmeyin hakkınızı mutlaka arayın!

Kanunlarda Kürtaj Yasası

2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun

Tarihi : 27 Mayıs 1983 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sayısı : 2827

Sterilizasyon ve Kastrasyon:
MADDE 4.- Sterilizasyon, bir erkek veya kadının çocuk yapma kabiliyetinin cinsi ihtiyaçlarını tatmine mani olmadan izalesi için yapılan müdahale demektir.
Sterilizasyon ameliyatı, tıbbi sakınca olmadığı takdirde reşit kişinin isteği üzerine yapılır.
Bir ameliyatın seyri sırasında tıbbi zaruret nedeniyle bir hastalığın tedavisi için kastrasyonu gerektiren hallerde, kişinin rızasına bakılmaksızın kastrasyon ameliyesi yapılabilir.

Gebeliğin Sona Erdirilmesi :
MADDE 5.- Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir.
Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir.
Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekim tarafından gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmadığı hallerde müdahaleden itibaren en geç yirmidört saat içinde müdahale yapılan kadının kimliği, yapılan müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerine, ilçelerde Hükümet tabipliklerine bildirmeye zorunludur.
Acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahiyeti ile sterilizasyon ve rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şekli ve doldurulma esasları, bunların yapılacağı yerler, bu yerlerde bulunması gereken sağlık ve diğer koşullar ve bu yerlerin denetimi ve gözetimi ile ilgili hususlar çıkarılacak tüzükte belirtilir.

Gebeliğin Sona Erdirilmesinde İzin:
MADDE 6.- 5. maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. 4. maddenin ikinci ve 5. maddenin birinci fıkralarında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon veya rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekir.
Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir.

Kaynak: www.mevzuat.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here